Proje Bilgisi

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OPERA BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMASI

Opera Binası tasarlanırken yapının ağırbaşlı, sade, halka yakın ancak prestijli bir yapı olması gözönünde tutulmuştur. Yapının proje alanı içindeki konumu belirlenirken; deniz ve kıyı ile olan ilişkileri, servis gereklilikleri ve yapının taşıması gereken sembolik değer üzerinde düşünülmüştür.

Opera Binası iki salon, bunları saran fuaye ve servis alanlarından oluşmaktadır. Ana Salon ve küçük salonun sahne bağlantıları kurulmuş ve her iki sahne aynı kotta çözülerek, ana salonun atölye ve yan sahne olanaklarından küçük sahnenin de yararlanması sağlanmıştır.

Fuayeler ve bina izleyici girişi deniz tarafında oluşturulmuş bir meydanla ilişki kurulacak şekilde konumlandırılmıştır. Son fuaye katında manzara ve meydana bakan kafe , restaurant ve sergi amaçlı kullanılabilecek bir alan oluşturulmuştur.

Tarih / 2011

İşveren / İzmir Büyükşehir Belediyesi

Yeri / İzmir

Proje Alanı / 32.000 m²

Ekip / Bülent Çetin (Y.Mimar)