Proje Bilgisi

İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜK HİZMET BİNASI

Çanakkale İl Özel İdare Müdürlüğünü tarafından istenilen Hizmet Binası öneri mimari projedir.

Yapının gerek konumu, gerekse merkezi yönetimin yerel temsil aracı olması açısından Çanakkale İli kimliğine ve kentle ilgili oluşacak algıya katkısı büyüktür. Yapı tasarlanırken bu unsurlar dikkate alınarak kente örnek teşkil edecek, estetik ve fonksiyonel açıdan olgun, çevresel ve doğal verileri iyi değerlendiren, davetkar, halkla bütünleşen bir yapı hedeflenmiştir. Yapı dili, evrensel çağdaş ve bilimsel düşünceyi benimsemiş, yüzünü geçmişe değil geleceğe dönmüş bir yönetimi temsil edecek şekilde kurgulanmıştır.

Yapı üç katlı, yaklaşık olarak 10.000 m² kapalı alana sahiptir. Yapı, üzerinde bulunduğu parselin büyüklüğü, denize açık bir yapı olması ve havaalanı mania bölgesi içerisinde yer alması sebebi ile programının el verdiği ölçüde az katlı bir kamu yapısı olarak tasarlanmıştır. Yapı tasarlanırken, kat yükseklikleri mekanik gereksinimler öngörülerek makul değerlerde tutulmuştur. Az katlı yapı seçimi düşey sirkülasyon gereksinimini azaltmaktadır. Aynı zamanda statik açılardan faydalı görülmektedir.

Tarih / 2012

Yeri / Çanakkale

Proje Alanı / 10.000 m²