Proje Bilgisi

DENİZLİ HÜKÜMET KONAĞI MİMARI PROJESİ VE YAKIN ÇEVRESİ KENTSEL TASARIM YARIŞMASI

Proje; arazinin sahip olduğu doğal değerleri koruyarak, bu doku içinde mevcut binalarla bütünleşecek yeni bina önerileriyle, çağdaş bir mimari hedeflemektedir.

Buna göre tasarıma yön veren ana düşünceler şunlardır;

1- Doğal ve kültürel varlığı korumak ve iyileştirmek,
2- Kent belleğinde önemli yer tutan yapılara yeni fonksiyonlar önererek bunları geleceğe taşımak,
3- Kentlinin kullanımına açık kent parkının; geçiş ve dinlenme alanı olması yanısıra, kent ile bütünleşen kültür ve sanat mekanları (müze,sergi,konser vb.) içeren bir alan olarak tasarlamak,
4- Önerilen fonksiyonlarla alanı 24 saat yaşayan bir kent merkezi haline dönüştürmek.

Bu doğrultuda mevcut yapılara yeni işlevler verilmiş, yeni yapılar eklenerek şehrin odak noktası olabilecek bir kültür, sanat ve idari merkez yaratılmıştır.

Alınan kararlar şu başlıklar altında toplanabilir;

Mevcut yapılar

• Endüstri Meslek Lisesi taş atölye yapıları iyileştirilerek, sergi ve seminer merkezine dönüştürülmüştür. Yapıya çok amaçlı bir salon eklenmiştir.
• Mevcut Hükümet Konağı yapısı, STK (Sivil Toplum Kuruluşları) Merkezi olarak işlevlendirilmiş, anıt ve meydan korunmuştur.
• Kız Meslek Lisesi yapısı kent belleği açısından korunmuş, arkeoloji müzesinin bir kısmı olarak değerlendirilmiştir.

Arazi yerleşimi ve mekansal düzenlemeler;

• Alandaki bütün ağaçlar korunmuş yeni ağaçların dikilmesi önerilmiştir.
• Topografyaya mümkün olduğu kadar az müdahele edilmiştir.
• Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Kayalık Caddesi’nin oluşturduğu kavşakta bir tören alanı düzenlenmiştir.
• Atatürk Parkı karşısındaki konser alanı, açık hava sineması olarak da kullanılabilecek aynı zamanda Hükümet Konağı ve Sergi-Seminer yapısını (Taş Atölye yapısı) bütünleştiren bir alan oluşturulmuştur.
• Enver Paşa Bulvarı yayalaştırılmıştır. Atatürk Müzesi Meydanı oluşturulmuştur.
Böylelikle Kaleiçi ve Bayram Yeri Meydanı ile proje alanı bağı güçlendirilmiştir.

Yeni tasarlanan binalar ;

• Hükümet Konağı alanın kuzeydoğu yönüne konumlandırılmış ve bir avlu etrafında tasarlanmıştır. Valilik birimleri, ofis birimleri ve konferans salonu kütleler bu avlu etrafına yerleştirilmiştir. Yapı az katlı, sade fakat ağırbaşlı bir mimari dilesahiptir.
• Yeni önerilen arkeoloji müzesi içerisinde geçici ve sabit sergi salonları, konferans salonu, açık sergi alanları düzenlenmiştir.
• Konferans salonu ve sergi alanlarını içeren Kültür Merkezi, kent parkı içinde yerleştirilmiştir.

Tarih / 2009

İşveren / Denizli Valiliği

Yeri / Denizli

Ekip / Köksal Aksoy (Y.Mimar)
Bülent Çetin (Y.Mimar)
Hakan Özbek (Y.Mimar)