Proje Bilgisi

ÇANAKKALE KENT MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEMESİ – 1. LİK ÖDÜLÜ

Çanakkale Kent Meydanı ve Çevre Düzenlemesi Ulusal Kentsel Tasarım Proje Yarışması 1.lik Ödülü Kazanmıştır. Cumhuriyet ve İskele Meydanlarının çevresiyle beraber yeniden düzenlenmesini ve kentin makro ölçekteki problemlerine çözüm sağlayan öngörüler içermektedir.

Proje, Çanakkale’nin gelecek vizyonuna paralel olarak,Mekansal, kültürel, sanatsal, sosyal ve ekolojik değerleri geliştirici nitelikte bir kentsel açık mekan olma özelliği taşıyan, sürdürülebilir, yenilikçi, ekonomik tasarım çözümleri ile koruma-kullanım dengesini gözetecek biçimde işlevlendirilmiş.

Çanakkale’ye özgü değerlere yansıtacak nitelikte ve özgün kimlikli açık mekanlar oluşturularak, sahilin kentle ve kentli ile bütünleştirilmesini ve kent yaşamına kazandırılmasını hedeflemektedir.

Bu kapsamda projenin amacı; Çanakkale Kent Meydanı ve çevresini Çanakkale’nin kimliğine ve gelecek vizyonuna uygun olarak günümüz kullanıcılarına ihtiyaçlarına hizmet edecek şekilde, kentsel, mimari ve peyzaj tasarımı ilkeleri çerçevesinde yeniden düzenlenmesidir.

Tarih / 2013

İşveren / Çanakkale Belediyesi

Yeri / Çanakkale

Ekip / Prof. Dr. Bülent Tarım (Y.Mimar)
Köksal Aksoy (Y.Mimar)
Bülent Çetin (Y.Mimar)
Hakan Özbek (Y.Mimar)
Alper Aykam (Mimar)